Викторини

Викторини

ЛЕСНО ЛИ СЕ ОБИЖДАТЕ?

 • Лесно ли си разваляте настроението?

 • Дълго ли помните обида и човека, който ви я е нанесъл?

 • Дълго ли преживявате малките неприятности (недоброжелателен поглед, измачкан ръкав на дрехата ви)?

 • За дълго ли изпадате в състояние, в което не желаете с никого да разговаряте?

 • Лесно ли се отвличате с разностранни разговори и шумове?

 • Способни ли сте дълго време да анализирате своите преживявания, чувства, постъпки?

 • Често ли действате под влияние на минутно настроение?

 • Често ли сънувате кошмари?

 • Безпокоят ли ви мисли, че сте по-зле от другите?

 • Често ли изпадате в подеми и спадове на настроение?

 • Случва ли ви се по време на спор да ви се променя тембъра на гласа и да се появяват несвойствени за вас ниски и високи тонове?

 • Лесно ли изпадате в състояние, в което да не можете да се владеете?

 • Даже добрата храна не може да ви оправи настроението?

 • Често ли изпитвате раздразнение, когато не ви разбират?

Реклама

Реклама