Викторини

Викторини

МЪРМОРКО ЛИ СТЕ?

  • Когато ви попитат "Как сте?", Вие:

  • Когато не се чувствате добре?

  • .Когато сте имали проблеми в службата, изкарвате ли лошото си настроение вкъщи:

  • Ако ваш познат не изпълни поетото към вас обещание, вие:

Реклама

Реклама