Викторини

Викторини

ХАЗАРТЕН ТИП ЛИ СТЕ?

  • Залагали ли сте някога повече, отколкото можете да си позволите?

  • Налагало ли ви се е през последните 12 месеца да играете за по-крупна сума, за да повишите степента на възбудата си?

  • Връщате ли се на другия ден в играта, за да си върнете загубените пари?

  • Взимали ли сте пари на заем и продавали ли сте имущество, за да можете да играете?

  • Чувствали ли сте понякога, че вероятно ще имате проблеми с хазарта?

  • Чувствали ли сте понякога, че вероятно ще имате проблеми с хазарта?

  • Критикуват ли ви, заради пристрастието ви към хазарта?

  • Страстта към хазарта създава ли на вас и вашето семейство финансови проблеми?

  • Усещате ли понякога вина, че играете?

Реклама

Реклама