Викторини

Викторини

РЕШИТЕЛЕН ЧОВЕК ЛИ СТЕ?

  • Според вас в живота човек се движи преди всичко от:

  • На нова работа хората се преместват, защото:

  • Когато ви се случи неприятно събитие:

  • Ако трябва да носите отговорност за несвършена работа:

  • Постигането на всяка поставена от вас цел посрещате...

  • На много стеснителен човек бихте препоръчали:

  • Когато изпаднете в конфликт, бихте искали да изразите своята позиция...

  • Страхът ви от грешки е:

Реклама

Реклама