Викторини

Викторини

СТАВАШ ЛИ ЗА РЪКОВОДИТЕЛ?

  • Харесвате трудни управленски задачи, които нямат готова схема за отговор?

  • Дълго ли отказвахте повишението в службата?

  • Лесно ли взимате решения в управлението на своите подчинени?

  • Когато назначавате човек е възможно да го изберете веднага след първото интервю?

  • Разговаряте ли спокойно с подчинените си и казвате ли грешките им директно?

  • Лесно ли излизате извън рамките на личните симпатии и предпочитания, за сметка на професионалните?

  • Смятате ли че няма универсален стил на управление и че следва да имате няколко стила, в зависимост от ситуацията?

  • Често ли усещате, че за ефективна работа времето ви е недостатъчно?

  • Умеете ли да поставяте задачи (дори и само в семейството, на своята половинка и децата), да изисквате и следите изпълнението им и да давате необходимите коментари (похвала, мъмрене) след това?

Реклама

Реклама