Викторини

Викторини

МОЖЕТЕ ЛИ ДА БЪДЕТЕ ВЕРЕН ПРИЯТЕЛ?

  • Ако сте канени на парти, кое за вас е най-важното?

  • Ако близък ви се обади посред нощ и ви помоли да му окажете незабавна бърза помощ с вашия автомобил, как ще реагирате?

  • Семейство познати има проблем у дома и ви моли за съдействие. Как ще постъпите?

  • Ако ваш колега закъса в изпълнение на служебна задача, ще му помогнете ли?

  • Какъв подарък ще занесете на сватбата на ваши близки?

  • Ако ваш приятел сподели какъв страхотен успех е имал в службата, как ще реагирате?

  • Бихте ли взели да гледате у дома децата на ваши близки, които са болни?

Реклама

Реклама